Beijing

Level 14, China World Office 1
No. 1 Jianguomenwai Avenue
Chaoyang District, Beijing, PRC 100004

+86 (10) 6535 0259
enquiries.beij@ckgsearch.com